Menu
Project picture

Project Manager:
grykom01

Os. mieszkaniowe pod wynajem/ apartments for rent

Housing

Witam,

Moim marzeniem jest stworzenie kompleksu mieszkań pod wynajem. Polska jest krajem, gdzie stosunkowo mały odsetek ludzi wynajmuje mieszkania. Pod tym względem gonimy Europę.

Rynek wynajmu mieszkań w naszym kraju zmienia się. Coraz więcej osób nie chce lub nie może zadłużać się na wiele lat kredytem hipotecznym i woli mieszkanie po prostu wynajmować.

To podejście pozwala ludziom żyć swobodniej, łatwiej jest chociażby przemieszczać się w poszukiwaniu pracy w różne rejony kraju. W ciągu kilku/ kilkunastu najbliższych lat rynek wynajmu mieszkań zwiększy się kilkukrotnie.

Stwarza to okazje zarówno dla osób wynajmujących, będą bowiem mieli większą możliwość wyboru, jednocześnie stwarza to okazję dla osób, które chcą mieszkania wynajmować i w ten sposób przyczyniać się dla dobra społeczeństwa.

Będę wdzięczny za wszelkie dotacje na ten cel.

Pozdrawiam :-)

------------------------------------------------


Hello,

My dream is to create a complex of apartments for rent. Poland is a country where a relatively small percentage of people are renting an apartment. In this respect, we are chasing Europe.

The rental market in our country is changing. More and more people do not want or can not borrow on a mortgage for many years and prefers to simply rent an apartment.

This approach allows people to live freely, because it's even easier to move in search of work in various regions of the country. Within a few / several next years the market for rental housing will increase by several times.

This creates occasions for both - renting persone will have greater choice, at the same time creates an opportunity for people who want to rent an apartment and thus contribute to the good of society.

I would be grateful for all donations for this purpose.

Greetings :-)
Webinars